Slovo starostky

Ing. arch. Jana Syrovátková byla v roce 2022 zvolena jako druhá žena v historii starostkou města Boskovice a v roce 2023 převzala záštitu nad 13. ročníkem Boskovických běhů.

Jana Syrovátková

Paní starostko, od kdy jste začala vnímat, že Boskovické běhy existují?
Já jsem sice v době, kdy Boskovické běhy vznikly, pobývala v Praze, ale jejich existenci jsem vnímala. Po svém návratu do Boskovic v roce 2014 již vnímání existence Boskovických běhů bylo intenzívnější. Běhů se účastnil můj manžel a řada kamarádů.

Jak město Boskovické běhy podporuje?
Město Boskovice podporuje tuto akci od jejího vzniku, akce je na podpoře města založena a bez ní by nemohla existovat. Aktuálně Boskovické běhy podporujeme individuální finanční dotací, kterou schvalují zastupitelé a poskytnutím potřebných prostor a technického zařízení. Samozřejmá je také propagace Boskovických běhů nejen v informačních prostředcích města, ale třeba také v kině Panorama.

Jak město podporuje sport obecně?
Jsem ráda, že jako nová starostka mohu navazovat na filozofii předchozích vedeních města, že podporovat je potřeba zejména mládežnické sportování. K tomu nám slouží dotační tituly k podpoře sportu v Boskovicích i individuální dotace sportovním klubům. Neorganizovaný sport je podporován v rámci dotačního programu pro volnočasové aktivity.
Ke sportování patří také, podle mého, na město velikosti Boskovic nadstandardní vybavení sportovišť, o která se stará městská společnost Služby Boskovice s.r.o.
Pro další rozvoj sportu v Boskovicích se aktuálně připravuje Generel Červené zahrady, ve Sportparku Boskovice možnost výstavby skateparku a další.

Jaký význam mají Boskovické běhy pro město, popřípadě pro vás osobně?
Pro mě osobně to má význam sportovně-kulturní, kde se potkávají lidé všech věkových kategorií, a to jak z běžecké komunity, tak i neběžci.
Pro město je to skvělá propagace v rámci celé České republiky a myslím si, že Boskovické běhy jsou v mnoha rodinách pevně zakotveny v rodinném kalendáři akcí. Určitě k tomu přispívá i stejné datum konání, a to 1. května.
Běžeckou komunitu rozšířila i komunita turistů, která si v tento den přijíždí do Boskovic v rámci akce „Turisté jdou s námi“ pro unikátní Absolventskou turistickou vizitku, kterou nelze získat nikde jinde a nikdy jindy.

Co vy a sport?
Tak musím se přiznat, že moje sportovní aktivity jsou pouze rekreační – lyžování, turistika, kolo a plavání. A samozřejmě všechny sporty s dětmi.

Zúčastníte se Boskovických běhů aktivně?
V rámci vedení města jsme se dohodli s pány místostarosty, že se zúčastním Dětských běhů pro nejmenší a já konkrétně poběžím se svou nejmladší dcerou Běh rodičů s dětmi.
Protože jsem převzala záštitu nad 13. ročníkem Boskovických běhů, tak samozřejmě pasivně budu přítomna po celý den.

Co byste Boskovickým běhům popřála do budoucna?
Já bych Boskovickým běhům popřála, aby se je pořadatelům ze spolku Sportuj s námi podařilo ve městě udržet co nejdéle, protože se mně moc líbí ta základní myšlenka spojování lidí všech generací, sportovců i nesportovců, a také heslo tohoto spolku „Přijď a běhej“.
Takže – přijďme všichni a běhejme!