Slovo starosty

Ing. Jaroslav Dohnálek byl jako starosta u zrodu Běhu za sedmizubým hřebenem v roce 2010, který se později změnil na Boskovické běhy.

Jaroslav Dohnálek
Jaroslav Dohnálek (vpravo) před startem hlavního běhu

Je dobře, že máme Boskovické běhy

V letošním roce odstartují 1. května z Masarykova náměstí již 10. Boskovické běhy. Jsem rád, že u toho mohu být jako patron, stejně jako jsem byl u prvního startu v roce 2010.


Na samém počátku jednání s panem Bartoškem v roce 2009 o obnovení Běhu za sedmizubým hřebenem s pozdějším nástupnictvím Boskovických běhů jsem měl jako starosta obavy, jestli nevstupujeme na půdu zájmu omezeného počtu podporovatelů z řad sportovců, zda bude dostatečný zájem veřejnosti o takovou akci, jestli ve sváteční den nebudou občany Boskovic spíše obtěžovat lokální dopravní omezení a podobně.
Tyto obavy se naštěstí nepotvrdily a realita byla naprosto opačná. Již za pouhé tři ročníky si Boskovické běhy získaly obrovskou podporu veřejnosti a dodnes se těší veliké oblibě běžců napříč celou Českou republikou. Nabízejí kulturní vyžití a jedná se dnes o jednu z největších sportovně společenských akcí, která je i za finančního přispění města v Boskovicích pořádána. Od roku 2014 doplňují běžce také turisté v rámci projektu „Turisté jdou s námi“. Mají možnost si běžecké tratě projít a navštívit mnoho turistických zajímavostí ve městě i v jeho okolí.
Jako starostu mě těší nejen to, že prvního května se na Masarykově náměstí objevuje přes tisíc aktivních běžců všech věkových kategorií, ale zejména to, že běžci jsou od zahájení pořádání Boskovických běhů vidět v ulicích města i v jeho okolí v čím dál větším počtu, a to po celý rok. I to je pro mě důkazem, že Petr Bartošek splnil cíl, který si znovuobnovením Boskovických běhů stanovil a „rozběhal“ Boskovice.
Pro mě osobně jsou Boskovické běhy místem setkání s lidmi, se kterými se málokdy setkám během roku. Proto oceňuji, že Boskovické běhy neslouží jen pro sport, ale i jako místo ke společenskému a přátelskému setkávání. Výborným způsobem se tak navázalo na tradici dřívějších Běhů za sedmizubým hřebenem.
Poděkování za to patří jmenovitě panu Petru Bartoškovi, všem lidem z jeho týmu Sportuj s námi, všem dobrovolným organizátorům, pomocníkům i široké veřejnosti. Díky jejich práci a podpoře mají Boskovické běhy současné renomé.
Boskovice jsou považovány za historické město s výborným zázemím pro kulturu, sport a relaxaci. Boskovické běhy to dokázaly a pomáhají návštěvníkům Boskovic představit jim město v jednom dni. Přál bych si, aby všichni, kteří jezdí do Boskovic na běhy, sem dokázali přijet i na další návštěvy nebo pobyty.

Vítáme každého, kdo přijede do Boskovic poprvé. Vážíme si všech, kdo se do Boskovic vracejí.

Ing. Jaroslav Dohnálek
starosta města Boskovice