Slovo starosty - archiv

Ing. Jaroslav Dohnálek působil ve funkci starosty v letech 2006 až 2014. Stál tedy u zrodu Běhu za sedmizubým hřebenem v roce 2010, který se později změnil na Boskovické běhy.

Jaroslav Dohnálek, Olga Oldřichová, Martin Doktor
Jaroslav Dohnálek, Olga Oldřichová, Martin Doktor

Boskovické běhy jsou největší sportovně společenskou akcí ve městě

Na samém počátku jednání s panem Bartoškem o obnovení Běhu za sedmizubým hřebenem s pozdějším nástupnictvím Boskovických běhů jsem měl obavy, jestli nevstupujeme na půdu zájmu omezeného počtu podporovatelů z řad sportovců, zda bude dostatečný zájem veřejnosti o takovou akci, jestli ve sváteční den nebudou občany Boskovic spíše obtěžovat lokální dopravní omezení a podobně.
Naštěstí to byly jen pocity a realita je naprosto opačná. Za pouhé čtyři ročníky si Boskovické běhy získaly obrovskou podporu veřejnosti, těší se veliké oblibě běžců napříč celou Českou republikou, nabízejí kulturní vyžití a jedná se dnes o největší sportovně společenskou akci, která je i za finančního přispění města v Boskovicích pořádána. Důkazem stále vzrůstajícího zájmu a znalosti Boskovických běhů v podvědomí lidí je i to, že do letošního ročníku bylo k poslednímu březnu přihlášeno již 900 běžců a celkový počet těch, kteří se prvního května postaví na start některé z připravených tratí, jistě dosáhne rekordního počtu více než 1 100 běžců. Všichni účastníci letošních Boskovických běhů budou pro pořadatele tou největší odměnou k pátému ročníku.

Pro mě osobně jsou Boskovické běhy místem setkání s lidmi, se kterými nemám čas se setkat během roku. Proto oceňuji, že Boskovické běhy neslouží jen pro sport, ale i jako místo ke společenskému a přátelskému setkávání. Výborným způsobem se tak navázalo na tradici dřívějších Běhů za sedmizubým hřebenem.
Poděkování za to patří jmenovitě panu Petru Bartoškovi, všem lidem z jeho týmu Sportuj s námi, všem dobrovolným organizátorům, pomocníkům i široké veřejnosti. Díky jejich práci a podpoře mají Boskovické běhy současné renomé.
Boskovice jsou považovány za historické město s výborným zázemím pro kulturu, sport a relaxaci. Boskovické běhy to dokázaly a dokazují návštěvníkům Boskovic představit v jednom dni. Přál bych si, aby všichni, kteří jezdí do Boskovic na běhy, sem dokázali přijet i na kratší nebo delší dovolenou.

Vítáme každého, kdo přijede do Boskovic poprvé. Vážíme si všech, kdo se do Boskovic vracejí.

Ing. Jaroslav Dohnálek
starosta města Boskovice