Rodina běží s námi

Soutěž je určena pro rodinné soutěžní týmy zastoupené alespoň dvěma různými věkovými kategoriemi

Propozice pro soutěž Rodina běží s námi

Rodina běží s námiLogo Rodina běží s námi

Podmínky soutěže

  • Soutěž je určena pro rodinné soutěžní týmy s nejméně 3 členy, zastoupené alespoň 2 věkovými kategoriemi.  (viz níže).
  • Do soutěže se mohou zapojit jen běžci z registrovaných běhů (nepočítá se Lidový běh).
  • Z Dětských běhů kategorie „Děti s rodiči“ se počítá do rodinného týmu jen dítě (ne rodič).
  • Každý běžec se může registrovat pouze do jednoho rodinného týmu.
  • Příbuzenský vztah se určuje od kapitána rodinného týmu, který tým do soutěže přihlásil.
    (V případě, že kapitánem bude nezletilá osoba, zaregistruje tým zákonný zástupce této nezletilé osoby.)

Uzávěrka přihlášek byla vzhledem k velkém zájmu prodloužena: PÁTEK 27. dubna 2018.

Přihlášky posílejte na e-mail: jaroslav.parma@boskovice.cz

CENY DO SOUTĚŽE RODINA BĚŽÍ S NÁMI

1. Zapůjčení vozu na týden dle vlastního výběru s plnou nádrží - AUTECO BS s.r.o.
2. Zapůjčení vozu na týden dle vlastního výběru s plnou nádrží - AUTECO BS s.r.o.
3. POUKAZ NA NÁKUP OBLEČENÍ NEWLINE V HODNOTĚ 5 000 korun
4. POUKAZ NA NÁKUP OBLEČENÍ NEWLINE V HODNOTĚ 5 000 korun
5. RODINNÁ TAŠKA od města BOSKOVICE

Každý přihlášený rodinný tým obdrží tašku s propagačními předměty města Boskovice.

Věkové kategorie:

  1. 0 – 18 let
  2. 19 – 50 let
  3. 51 – 100 let

Příbuzenský poměr: určuje se od kapitána týmu do úrovně bratranec – sestřenice. V případě, že kapitánem bude nezletilá osoba, zaregistruje tým zákonný zástupce této nezletilé osoby.

Příbuzenský poměr volte z těchto možností:
Prarodiče – dědeček, babička
Rodiče – tatínek, maminka
Děti – syn, dcera
Manželé, partneři – manžel, manželka, partner, partnerka
Sourozenci – bratr, sestra
Příbuzní – bratranec, sestřenice

Minimální počet členů týmu: 3, zastoupeny musí být minimálně 2 věkové kategorie.

Způsob určení vítěze: losování ze všech přihlášených rodinných týmů.

PŘIHLÁŠKA - VZOR

Název rodinného týmu: ......................................................................................................

Kapitán týmu – jméno a příjmení: .......................................................................................

Rok narození: ....................

Běh, do kterého je zaregistrován: .......................................................................................

Kontakt na kapitána (mobil nebo e-mail): ............................................................................

Členové týmu

Jméno a příjmení

Příbuzenský poměr ke kapitánovi

Rok narození

Registrován v běhu

Potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.
Svým podpisem souhlasím s užitím osobních údajů uvedených na tomto formuláři pro využití v soutěži „Rodina běží s námi“, pořádané zapsaným spolkem Sportuj s námi.

                                                                                                                                              podpis kapitána týmu

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ (formát DOC)

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ (formát PDF)

PROPOZICE KE STAŽENÍ (formát DOC)

PROPOZICE KE STAŽENÍ (formát PDF)