Turisté jdou s námi 2018

Nechce se vám běžet? Tak běžte! - Protože Turisté jdou s námi.

Cílem projektu Turisté jdou s námi je seznámit s tratěmi Boskovických běhů ty, kteří neradi běhají, ale rádi se projdou. Na výběr jsou tratě pro všechny věkové kategorie od 2 do 12 kilometrů. Některé tratě jde zvládnout i s kočárky.
Nabízíme také turistům získání unikátní Absolventské vizitky, kterou lze získat jen 1. května na Boskovických bězích. Navíc lze během Boskovických běhů získat mnohem více turistických vizitek z Boskovic, a to v místě prezentace na Městském informačním středisku Boskovice, v Muzeu regionu Boskovicka, na zámu Boskovice a na hradě.
Na projekt se nemusíte registrovat - stačí, když 1. května přijedete do Boskovic a v Městském informačním středisku na Masarykově náměstí (budova radnice) se od 8.00 do 11.00 hodin zaregistrujete a do 13.00 hodin předložíte kartu s alespoň dvěmi razítky nebo kontrolnímí kódy.
Podrobnosti k projektu najdete v PROPOZICÍCH PROJEKTU TURISTÉ JDOU S NÁMI.

VŠECHNY CESTY VEDOU NA HRAD!

Letos jsme pro vás připravili bonusové trasy, které vás zavedou na hrad Boskovice, kde na vás budou kromě překvapení čekat nádherné výhledy do celého okolí města Boskovice.

Přímo na hrad!
Trasa dlouhá 0,5 kilometru vhodná i pro kočárky.
Z Masarykova náměstí se vydáte vzhůru po ulici Hradní kolem muzea, restaurace Pod zámkem a zámku Boskovice.
Pokračujete po asfaltové cestě nad letním kinem strmým stoupáním až ke zřícenině hradu.


Hradní okruh - obousměrně

Hradní okruh - červeno - modrá trasa. Délka celého okruhu 6,2 km. Jedná se o náročnější trasu z hlediska převýšení. Trasa se dá projít oběma směry.
V případě návratu z hradu zpět do města je délka okruhu cca 2 km.

Podrobný popis trasy a fotogalerii najdete ZDE

Trasa této stezky vychází z Masarykova náměstí po ulici Hradní. Vlevo míjí barokní budovu tzv. Rezidenci, sídlo Muzea regionu Boskovicka se stálou expozicí Boskovicko - krajinou sedmizubého hřebene. Po pravé straně se nachází budova bývalého kláštera – dnes Hotel a restaurace Pod zámkem. Okolo empírové budovy boskovického zámku vede trasa nad areálem letního kina po lesní cestě nad údolím říčky Bělé až k Vyhlídce - dřevěnému altánku na malé plošince u cesty. Odtud je krásný výhled na východní část Boskovic a na kopce Drahanské vrchoviny.
Další zastávkou je zřícenina hradu Boskovice, ze kterého jsou krásné výhledy celého okolí města Boskovice.
Z hradu se můžete vrátit zpět na Masarykovo náměstí po asfaltové cestě a ulicí Hradní.
Nebo můžete pokračovat dále po červené turistické značce až k místu bývalého lomu "Červená skalka" a dolů k tzv. "Černému mostu". Zde se cesta stáčí prudce vlevo proti proudu říčky Bělé do Pilského údolí.
Díky panu Borkovi zde můžete obdivovat několik mlýnků, zvoničku, lavičky a rozcestníky.
Stezka poté přechází na silnici, z níž odbočuje vlevo do svahu (větší stoupání) pod vyhlídkou k plátnu letního kina přes park zpět po ulici Hradní na Masarykovo náměstí (vyznačeno červenou turistickou značkou).

Oborský okruh
Trasa této stezky vychází z Masarykova náměstí po ulici Hradní, kde vpravo odbočuje jednoduchou bránou do ulice Plačkova. Na konci ulice před náměstíčkem U vážné studny odbočíme vlevo nahoru do ulice Pod klášterem, která vede podél zdi podzámecké zahrady. Na konci této ulice se dáme vlevo a pokračujeme vzhůru ulicí Velenovou. Na jejím konci se dáme doprava ulicí Žerotínovou, která přechází plynule v pohodlnou vycházkovou cestu pod oborou, podél níž jsou opravené lavičky k posezení. Krásné výhledy jednak na západní část města, dále překrásné pohledy severním městem od Boskovic. Pokračujeme dále po této cestě a vpravo pod námi míjíme židovský hřbitov, který je třetí největší v ČR a má výměru 14 528 m2. Většina náhrobků zde pochází z 18. století.
Na rozcestí opusťte žlutou značku a pokračujte dále po modré značce až k Červené skalce.
Zde nezapomeňte odbočit vlevo na červenou značku a krátkým strmým stoupáním se již vydáte k hradu (po naučné stezce Hradní okruh).
Z hradu se můžete buď vrátit do města, nebo pokračovat po trase Hradního okruhu do Pilského údolí a do města.

Mapky standardních tratí, ze kterých můžete vybírat:
ZÁMECKÝ POCHOD SE ZPMVČR - 2 km

OBORSKÝ OKRUH - 4 km

HRADNÍ OKRUH - 6 km

DOUBRAVSKÝ OKRUH - 7 km

BĚH ZA SEDMIZUBÝM HŘEBENEM - 12 km

ABSOLVENTSKÁ VIZITKA PRO ROK 2018
Absolventská vizitka 2018
ABSOLVENTSKÉ VIZITKY, KTERÉ BYLY DOPOSUD K BOSKOVICKÝM BĚHŮM VYDÁNY. POKUD VÁM NĚKTERÁ CHYBÍ, MŮŽETE JI ZÍSKAT NA LETOŠNÍCH BOSKOVICKÝCH BĚZÍCH.
Absolventská vizitka BB 2017
Absolventská vizitka 2016

Absolventská vizitka 2015

Absolventská vizitka BB 2014

Letos jsme pro vás připravili bonusové trasy, které vás zavedou na hrad Boskovice, kde na vás budou kromě překvapení čekat nádherné výhledy do celého okolí města Boskovice.

Přímo na hrad!

Trasa dlouhá 0,5 kilometru vhodná i pro kočárky.

Z Masarykova náměstí se vydáte vzhůru po ulici Hradní kolem muzea, restaurace Pod zámkem a zámku Boskovice.

Pokračujete po asfaltové cestě nad letním kinem strmým stoupáním až ke zřícenině hradu.

Hradní okruh - obousměrně

Hradní okruh - červeno - modrá trasa

Délka celého okruhu 6,2 km. Jedná se o náročnější trasu z hlediska převýšení. Trasa se dá projít oběma směry.

V případě návratu z hradu zpět do města je délka okruhu cca 2 km.

http://www.regionboskovicko.cz/hradni-okruh-boskovice/os-1153/p1=1706

Trasa této stezky vychází z Masarykova náměstí po ulici Hradní. Vlevo míjí barokní budovu tzv. Rezidenci (rodný dům prof. Dr. Karla Absolona, badatele krasových oblastí Moravského a Jihoslovanského krasu). Dnes je v této budově umístěno Muzeum Boskovicka se zajímavými expozicemi. Po pravé straně se nachází budova bývalého kláštera. Pod branou do zámeckého parku mineme letitou mohutnou Žižkovu lípu. Naproti je možno kolem bývalé zámecké oranžérie (skleníku) sejít do prostoru parku s množstvím vzácných dřevin (např. ojedinělý, rozkladitý exemplář jinanu dvoulaločného, katapa, nahovětvec kanadský atd.). Okolo empírové budovy boskovického zámku vede trasa nad areálem letního kina po cestě jižním úbočím nad údolím říčky Bělé (Pilské údolí). Míjí tzv. Vyhlídku - dřevěný altánek na malé plošince u cesty. Odtud je krásný výhled na východní část Boskovic a na kopce Drahanské vrchoviny.

Další zastávkou je zřícenina hradu Boskovice, ze kterého jsou krásné výhledy celého okolí města Boskovice.

Z hradu se můžete vrátit zpět na Masarykovo náměstí po asfaltové cestě a ulicí Hradní.

Nebo můžete pokračovat dále po červené turistické značce po vrcholové lesní cestě po teplém jižním úbočí až k místu bývalého lomu "Červená skalka" dolů k tzv. "Černému mostu". Zde se cesta stáčí prudce vlevo proti proudu říčky Bělé do Pilského údolí.

V Pilském údolí stály v minulosti tři mlýny (Puklův, Pirochtův a Dvořáčkův), každý s vlastním rybníkem. Tyto rybníky se do dnešní doby nezachovaly.

V současnosti se v údolí nacházejí rybníky dva (horní a spodní). U spodního rybníka se nachází bývalá myslivna, horní rybník hlídá hastrman. Porosty dřevin podél toku Bělé jsou tvořeny babykami, olšemi a místy se nacházejí dnes již vzácné exempláře jilmů. Díky panu Borkovi zde můžete obdivovat několik mlýnků, zvoničku, lavičky a rozcestníky.

Stezka poté přechází na silnici, z níž odbočuje vlevo do svahu (větší stoupání) pod vyhlídkou k plátnu letního kina přes park zpět po ulici Hradní na Masarykovo náměstí (vyznačeno červenou turistickou značkou).

Oborský okruh

Jedná se o méně náročnou vyhlídkovou a procházkovou trasu.

Trasa této stezky vychází z Masarykova náměstí po ulici Hradní, kde vpravo odbočuje jednoduchou bránou do ulice Plačkova. Tato brána uzavírala bývalé židovské ghetto z jeho východní strany v těsném sousedství panského sídla. Je to jediná ze tří bran, která se zachovala do dnešní doby. V minulosti bývala opatřena vraty, která se na noc zavírala. Dnes u této brány začíná naučná cesta Židovským městem (26 dalších označených zastavení) a je na ní umístěna informační tabule. Na ulici Plačkově stojí malé domky s prvky empírové výzdoby. Na konci ulice před náměstíčkem U vážné studny odbočíme vlevo nahoru do ulice Pod klášterem, která vede podél zdi podzámecké zahrady. Na konci této ulice u budovy bývalé továrny Moritze Saxla (dnes pobočka Okresního archívu) se dáme vlevo a pokračujeme vzhůru ulicí Velenovou. Na jejím konci se dáme doprava ulicí Žerotínovou, která se nachází jakoby utopená pod mohutným tarasem zámecké obory. Žerotínova ulice přechází plynule v pohodlnou vycházkovou cestu pod oborou, podél níž jsou opravené lavičky k posezení. Úplně nalevo se táhne mohutný masiv Českomoravské vrchoviny. Uprostřed před námi leží úrodná boskovická brázda s názvem Malá Haná. Napravo od ní se zvedají hřbety Drahanské vrchoviny. Krásné výhledy jednak na západní část města, dále překrásné pohledy severním městem od Boskovic. Na západ od města vidíme dvě permské kupy - vlevo Rovná (504 m), napravo od ní SZ směrem Habří (lidové Vinohrádky 441 m) s vysílačem.

Pokračujeme dále po této cestě a vpravo pod námi míjíme židovský hřbitov, který je třetí největší v ČR a má výměru 14 528 m2. Většina náhrobků zde pochází z 18. století.

Na rozcestí opusťte žlutou značku a pokračujte dále po modré značce až k Červené skalce.

Zde nezapomeňte odbočit vlevo na červenou značku a krátkým strmým stoupáním se již vydáte k hradu (po naučné stezce Hradní okruh).

Z hradu se můžete buď vrátit do města, nebo pokračovat po trase Hradního okruhu do Pilského údolí a do města.