Nad Boskovickými běhy převzal záštitu starosta města Jaroslav Dohnálek

Patronem Boskovických běhů zůstává Jaroslav Dohnálek.

i běhy převzal záštitu starosta města Jaroslav Dohnálek