Turisté jdou s námi 2022

Nechce se vám běžet? Tak běžte! - Protože Turisté jdou s námi.

Cílem projektu Turisté jdou s námi je seznámit s tratěmi Boskovických běhů ty, kteří neradi běhají nebo nemohou běžet, ale rádi se projdou.
Na výběr jsou tratě pro všechny věkové kategorie od 2 do 12 kilometrů. Některé tratě jde zvládnout i s kočárky.
Turistům také nabízíme získání unikátní Absolventské vizitky, kterou lze získat jen 1. května na Boskovických bězích. Navíc lze během Boskovických běhů získat mnohem více turistických vizitek z Boskovic, a to v místě prezentace v Městském informačním středisku Boskovice, v Muzeu regionu Boskovicka, na zámku Boskovice a na hradě.
Na projekt se nemusíte registrovat - stačí, když 1. května přijedete do Boskovic a v Městském informačním středisku na Masarykově náměstí (budova radnice) se od 8.00 do 11.00 hodin zaregistrujete a do 13.00 hodin předložíte kartu s alespoň dvěmi razítky nebo kontrolnímí kódy.
Podrobnosti k projektu najdete v PROPOZICÍCH PROJEKTU TURISTÉ JDOU S NÁMI.

KČT - logo
Letos jde s námi i Klub českých turistů! Připravil pro vás komentovanou vycházku.

Letos poprvé je partnerem projektu Klub českých turistů, odbor Boskovice, který v roce 2022 slaví 120 let od svého založení.
Předseda KČT Boskovice Jaroslav Oldřich pro vás připravil moderovanou vycházku okolím Boskovic, kterou si ale samozřejmě můžete projít i sami podle přiložené mapky.

Vyhlídková místa Boskovic

Komentovaná vycházka s průvodcem Jaroslavem Oldřichem. Trasa spojuje významná výhledová místa města Boskovice a blízkého okolí.
Registrace účastníků komentované vycházky bude od 9.45 do 10.00 hodin v Městském informačním středisku na Masarykově náměstí (radnice), v 10.05 hod účastníci vyjdou na vycházku.
Start- Boskovice MIS
Jednotlivá zastavení:
- vyhlídka Doubrava (vodojem)
- u statku
- Svitavčák
- Rovná
- Židovský hřbitov
- Vyhlídka pod hradem
- Radniční věž

Mapa komentované prohlídky

Bonusové trasy - Putování za zlatými kameny

Jako bonusovou trasu jsme pro 12. Boskovické běhy v roce 2022 vybrali putování židovskou čtvrtí za zlatými kameny.
V boskovické židovské čtvrti jsou od roku 2018 umísťovány kameny zmizelých.
Projekt Stolpersteine, česky též kameny zmizelých, doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“ (zavadit pohledem), jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu.
„Aby si někdo kámen mohl přečíst, musí se před obětí sklonit“
Kámen zmizelých je malá čtverhranná dlaždice z betonu s hranou vždy 10 centimetrů, zakončená mosaznou destičkou nesoucí text „Zde žil/a…“ s několika dalšími údaji o oběti; Většinou se zasazuje do dlažby před posledním bydlištěm oběti.

TRASA Putování za zlatými kameny:
Výchozím bodem je jediná dochovaná brána do židovské čtvrti na ulici Hradní, naproti Muzea regionu Boskovicka (razítko). Po ulici Plačkově budete pokračovat k ulici U Vážné studny a dále na ulici Bílkova. Zde je dům č.o. 7, kde získáte razítko nebo kontrolní kód.
Zpět na náměstí se vrátíte ulicí U Templu, kolem synagogy maior (razírko nebo kontrolní kód) a ulicí Zborovskou.
Do kontrolní karty získáte nejen razítka nebo kontrolní kódy, ale vašim úkolem je ZAPSAT ALESPOŇ 2 JMÉNA OBĚTÍ ZE ZLATÝCH KAMENŮ ZMIZELÝCH, které po cestě najdete.

Jako vždy můžete vybírat z těchto tras

Přímo na hrad!
Trasa dlouhá 0,5 kilometru vhodná i pro kočárky.
Z Masarykova náměstí se vydáte vzhůru po ulici Hradní kolem muzea, restaurace Pod zámkem a zámku Boskovice.
Pokračujete po asfaltové cestě nad letním kinem strmým stoupáním až ke zřícenině hradu.


Hradní okruh - obousměrně

Hradní okruh - červeno - modrá trasa. Délka celého okruhu 6,2 km. Jedná se o náročnější trasu z hlediska převýšení. Trasa se dá projít oběma směry.
V případě návratu z hradu zpět do města je délka okruhu cca 2 km.

Podrobný popis trasy a fotogalerii najdete ZDE

Trasa této stezky vychází z Masarykova náměstí po ulici Hradní. Vlevo míjí barokní budovu tzv. Rezidenci, sídlo Muzea regionu Boskovicka se stálou expozicí Boskovicko - krajinou sedmizubého hřebene. Po pravé straně se nachází budova bývalého kláštera – dnes Hotel a restaurace Pod zámkem. Okolo empírové budovy boskovického zámku vede trasa nad areálem letního kina po lesní cestě nad údolím říčky Bělé až k Vyhlídce - dřevěnému altánku na malé plošince u cesty. Odtud je krásný výhled na východní část Boskovic a na kopce Drahanské vrchoviny.
Další zastávkou je zřícenina hradu Boskovice, ze kterého jsou krásné výhledy celého okolí města Boskovice.
Z hradu se můžete vrátit zpět na Masarykovo náměstí po asfaltové cestě a ulicí Hradní.
Nebo můžete pokračovat dále po červené turistické značce až k místu bývalého lomu "Červená skalka" a dolů k tzv. "Černému mostu". Zde se cesta stáčí prudce vlevo proti proudu říčky Bělé do Pilského údolí.
Díky panu Borkovi zde můžete obdivovat několik mlýnků, zvoničku, lavičky a rozcestníky.
Stezka poté přechází na silnici, z níž odbočuje vlevo do svahu (větší stoupání) pod vyhlídkou k plátnu letního kina přes park zpět po ulici Hradní na Masarykovo náměstí (vyznačeno červenou turistickou značkou).

Oborský okruh
Trasa této stezky vychází z Masarykova náměstí po ulici Hradní, kde vpravo odbočuje jednoduchou bránou do ulice Plačkova. Na konci ulice před náměstíčkem U vážné studny odbočíme vlevo nahoru do ulice Pod klášterem, která vede podél zdi podzámecké zahrady. Na konci této ulice se dáme vlevo a pokračujeme vzhůru ulicí Velenovou. Na jejím konci se dáme doprava ulicí Žerotínovou, která přechází plynule v pohodlnou vycházkovou cestu pod oborou, podél níž jsou opravené lavičky k posezení. Krásné výhledy jednak na západní část města, dále překrásné pohledy severním městem od Boskovic. Pokračujeme dále po této cestě a vpravo pod námi míjíme židovský hřbitov, který je třetí největší v ČR a má výměru 14 528 m2. Většina náhrobků zde pochází z 18. století.
Na rozcestí opusťte žlutou značku a pokračujte dále po modré značce až k Červené skalce.
Zde nezapomeňte odbočit vlevo na červenou značku a krátkým strmým stoupáním se již vydáte k hradu (po naučné stezce Hradní okruh).
Z hradu se můžete buď vrátit do města, nebo pokračovat po trase Hradního okruhu do Pilského údolí a do města.

Mapky standardních tratí, ze kterých můžete vybírat:

ZÁMECKÝ POCHOD SE ZPMVČR - 2 km

OBORSKÝ OKRUH - 4 km

HRADNÍ OKRUH - 6 km

DOUBRAVSKÝ OKRUH - 7 km

BĚH ZA SEDMIZUBÝM HŘEBENEM - 12 km

ABSOLVENTSKÁ VIZITKA PRO 12. BOSKOVICKÉ BĚHY 2022
Absolventská vizitka 2022
ABSOLVENTSKÉ VIZITKY, KTERÉ BYLY DOPOSUD K BOSKOVICKÝM BĚHŮM VYDÁNY. POKUD VÁM NĚKTERÁ CHYBÍ, MŮŽETE JI ZÍSKAT NA BOSKOVICKÝCH BĚZÍCH.

Absolventská vizitka 2019

Absolventská vizitka 2018
Absolventská vizitka BB 2017
Absolventská vizitka 2016

Absolventská vizitka 2015

Absolventská vizitka BB 2014