Uzávěrka Týmového běhu se blíží!

Svůj tým můžete do 11. Boskovických běhů přihlásit do 25. června!

Máte nejlepší běžecký tým? Pak se přihlaste do 11. ročníku Boskovických běhů a vyhrajte!

Týmový běh je určen pro toho, kdo si chce zaběhnout hlavní Běh za sedmizubým hřebenem na 12 kilometrů a současně s kamarády nebo s kolegy vytvořit tým. Pro Týmový běh je potřeba splnit několik podmínek. Bližší informace najde v propozicích, které jsou uvedeny na webu www.boskovickebehy.com

Minimální počet v týmu je 5 běžců, maximální počet 10 běžců.

Vedoucí týmu musí vyplnit formulář pro přihlášení týmového běhu a odeslat ho v elektronické podobě na adresu behzasedmizubymhrebenem@seznam.cz do data uzávěrky přihlášek, tedy nejpozději do 25. června 2021.