Pokyny pro registrované běžce

Pokyny pro registrované běžce do 12. Boskovických běhů 2022

Informace pro registrované běžce na 12. BOSKOVICKÉ BĚHY 2022

Registrace a prezence (vyzvednutí startovního čísla)

Registrace a prezence běžců je otevřena v sobotu 30. 4. 2022 od 14.00 do 18.00 hod. a v neděli 1. května 2022 od 8.00 hod. Místo registrace a prezence je v budově MěÚ Boskovice na Masarykově náměstí. V den akce je nutné si vyzvednout startovní číslo minimálně hodinu před startem vašeho běhu. Registrace pro každý start bude uzavřena 30 min. před startem daného běhu.
Před vchodem do místnosti, kde probíhá registrace a prezence, bude umístěna informační tabule s abecedním seznamem běžců, kde naleznete své startovní číslo. Startovní číslo nahlásíte při prezenci a po podpisu prohlášení o startu v závodě vám bude vydáno startovní číslo s čipem. Startovní číslo bude uveřejněno v on-line startovní listině.

Start běhů 1. 5. 2022

09.45 hod. Zahájení Dětských běhů

09.50 hod. Běh dětí do 5 let s rodiči
10.00 hod. Běh dětí do 5 let bez rodičů
10.10 hod. Běh I. přípravky - chlapci 6 - 7 let (ročník narození 2015 – 2016)
10.25 hod. Běh I. přípravky - dívky 6 - 7 let (ročník narození 2015 – 2016)
10.40 hod. Běh II. přípravky - chlapci 8 - 9 let (ročník narození 2013 – 2014)
10.50 hod. Běh II. přípravky - dívky 8 - 9 let (ročník narození 2013 – 2014)
11.05 hod. Běh III. přípravky - chlapci 10 – 11 let (roč. 2011 – 2012) + mladších žáků 12 – 13 let (roč. 2009 – 2010)
11.15 hod. Běh III. přípravky - dívky 10 - 11let (roč. 2011 – 2012) + mladších žákyň 12 – 13 let (roč. 2009 – 2010)
11.25 hod. Běh starších žáků 14-15 let + starších žákyň 14-15 let (roč. 2007 – 2008)

12.30 hod. Městský běh s Gatemou na 800 m

13.20 hod. Zámecký běh s AutoContem o délce 2,5 km

15.20 hod. Běh za sedmizubým hřebenem na 12 km

Vážení běžci hlavního běhu, zvažte své fyzické možnosti a řaďte se do startovního koridoru dle svých předpokládaných časů doběhu. Tak, aby elitní a rychlí běžci mohli bez problému vyrazit z prvních řad a ti, co si chtějí závod více užít, nebyli jen předbíháni rychlejšími. Zařazení je věc vašeho rozhodnutí, je dobrovolné a nebude pořadateli kontrolováno ani usměrňováno.

Šatny

Pro všechny běžce jsou šatny připraveny na Základní škole Boskovice, ul. Sušilova, konkrétně v prostorách komplexu tělocvičen. Šatny jsou otevřeny od 9.00 do 18.30 hod. Vstup do prostor a uložení zavazadel je možné po předložení startovního čísla. Šatny jsou zachyceny na mapce č. 2 nebo při zadání tohoto odkazu.
Mapka č. 2

Mapka č. 2

Povinnosti při používání čipů

Všichni běžci (kromě běhů pro nejmenší děti a Městského běhu s Gatemou) obdrží čip, který je upevněn na startovním čísle. Čip je nevratný. V případě, že běžíte více běhů, tak vám čip i startovní číslo zůstává stejné. Při ztrátě čipu před startem je účtován poplatek ve výši 80 Kč.

Startovní číslo

Součástí startovního čísla je kromě čipu i spínací špendlíky. Startovní číslo dle pravidel závodu musí mít každý běžec umístěno viditelně na hrudníku, na jiném místě to není přípustné. Běžci štafetového běhu mají stejné startovní číslo modré barvy.

WC a pitná voda na náměstí

Po celou dobu akce jsou na Masarykově náměstí dvě místa se sociálním zázemím. Stálé veřejné WC se nachází v bezprostřední blízkosti kostela sv. Jakuba st. (v dolní části Masarykova náměstí). Mobilní WC se nachází ve středu Masarykova náměstí. U mobilních WC je i žlab s přípojkou na vodovodní řad, který vám poskytne dostatečné množství pitné vody před závodem i po něm. Při zvýšené teplotě vzduchu nepodceňujte pitný režim, předcházejte tak kolapsům na trati! Místo s vodní přípojkou i WC jsou zakresleny v informační mapce č. 2. nebo lze se s místem seznámit při zadání tohoto odkazu.

Osvěžení na trati

Za teplého počasí budou pro běžce na trati Běhu za sedmizubým hřebenem a Zámeckého běhu s AutoContem umístěny sprchy pro osvěžení.

Občerstvení pro běžce

Běžci registrovaní k Dětským běhům obdrží sladkost a poukázku na nápoj, kterou uplatní u stánku Pivovaru Černá Hora. Sladkost a poukázka na nápoj bude předána společně se startovním číslem.

Běžci registrovaní k Zámeckému běhu s AutoContem na 2,5 km obdrží po proběhnutí cílem připravené občerstvení (ovoce, nápoje – voda, iontový nápoj). Po doběhnutí budou běžci směřováni do prostoru určeného pro výdej občerstvení.

Běžci registrovaní k Běhu za sedmizubým hřebenem na 12 km obdrží nápoje (v tomto pořadí - iontový nápoj, pitná voda) na trati. Po proběhnutí cílem je pro ně připravené občerstvení (pečivo, ovoce, nápoje). Po doběhnutí budou běžci směřováni do prostoru určeného pro výdej občerstvení, které je vydáno běžci pouze jednou. Stejné občerstvení je také určeno běžcům, kteří poběží štafetu.

Občerstvovací stanice

Na hlavní trati o délce 12 km jsou připraveny dvě občerstvovací stanice, které jsou vyznačeny na mapě Běhu za sedmizubým hřebenem, popř. se s konkrétními místy můžete seznámit na tomto odkazu. Na každé občerstvovací stanici je pro běžce připraven iontový nápoj a pitná voda (v pořadí iontový nápoj, pitná voda). Jeden kilometr před občerstvovací stanicí bude umístěna informační tabule. Asistenti podávající iontový nápoj budou mít oranžovou vestu, asistenti podávající pitnou vodu budou mít žlutou vestu.

Občerstvovací stanice návěstíObčerstvovací stanice

Prosíme běžce!Vážíme si práce našich dobrovolníků a krásné krajiny, kterou vede náš běh, proto vás chceme poprosit, pokuste se kelímky hodit do připravených košů podél trati.

Jak se chovat na trati
Žádáme běžce hlavního běhu na 12 km, aby dodržovali pravidla závodu a běželi VŽDY, pokud je to možné, po své pravé straně! Z bezpečnostních důvodů je zakázáno běžce doprovázet na kole! Děkujeme vám, že se budete řídit našimi bezpečnostními pokyny.

Kritická místa při Běhu za sedmizubým hřebenem

Na trati jsou tři kritická místa označená šipkou.

Kritická místa na trati hlavního běhu

  1. Prvním kritickým místem je most u Arboreta Šmelcovna – viz obrázek č. 1. V místech, kde běžci poběží od Šmelcovny, je třeba vnímat provoz a stále se držet po pravé straně ve směru běhu.

Obrázek č. 1

Kritické místo 1

2. Druhé místo se nachází tam, kde běžci vybíhají z ulice Bělské na ul. Dukelskou - viz obrázek č. 2. Z důvodu provozu je nutné, aby běžci běželi po pravém chodníku (bude zřetelně vyznačeno). K tomuto kroku bude každý běžec vyzýván dobrovolníkem na trati.

Obrázek č. 2

Kritické místo 2

3. Třetím kritickým místem je židovská brána, která se nachází v místech, kde běžci běží po ul. Hradní a zatáčí na ul. Plačkovu. V tomto místě dochází ke značnému zúžení tratě a v tomto zúžení jsou trvale upevněné sloupky, zamezující průjezdnosti vozidel. Sloupky budou opatřeny molitanem a v dostatečné vzdálenosti bude umístěna informační tabule, která bude na sloupky upozorňovat (viz obrázek č. 3).

Kritické místo 3

Kritické místo při vběhnutí na ul. Plačkovu se také týká Zámeckého běhu s AutoContem na 2,5 km.

Doprava – parkování

Dále upozorňujeme všechny návštěvníky, že Masarykovo náměstí je vozidlům po celý den uzavřeno, je třeba k parkování využít parkoviště na ulicích Komenského, Sokolská, nám. 9. května, Lidická, Sušilova, Bezručova. V blízkosti Masarykova náměstí (místa startu) je dost parkovacích ploch (viz mapka č. 3), další můžete zjistit na tomto odkazu.

Mapka č. 3

Mapka 3 - parkování

Zdravotní služba

Záchranná zdravotní služba bude po celou dobu akce připravena k výjezdu na Masarykově náměstí a v době běhu na 12 km se bude další vozidlo pohybovat na trati. V případě zdravotních problémů na trati požádejte nejbližšího dobrovolníka v reflexní vestě o pomoc. Následně Vám bude přivolána zdravotnická služba.

Výsledky

Všichni běžci (kromě běhů bez čipů), kteří správně uvedli mobilní telefon při registraci, obdrží po doběhu SMS zprávu s výslednými časy. Pokud se tak nestane, výsledky ihned po závodě budou zveřejněny na našich stránkách www.boskovickebehy.cz a na https://championchip.cz/new/livetime24/clasic/2022050111. Aktuální informace v den závodu budeme publikovat i na facebooku, a to včetně aktuálních fotografií.

Pro každého běžce, který se zúčastnil měřeného závodu, je připraven diplom (pamětní list) ke stažení na stejném odkazu, kde jsou zveřejněné výsledky (postup: vyhledáte si svůj výsledek, rozkliknete svůj řádek, otevře se vám podrobnější informace o vašem výsledku a ve spodní části otevřeného okna ke stažení diplom).

Mapa Běhu za sedmizubým hřebenem včetně zakreslených občerstvovacích stanic a předání štafety

Mapa Běhu za sedmizubým hřebenem 2022

Zámecký běh s AutoContem na 2,5 km

Mapa Zámeckého běhu 2022

Starty dětí od nejmenších po děti školního věku, trať pro děti staršího školního věku + trať Městského běhu s Gatemou.

Mapa Dětských běhů 2022

Vážíme si vaší přízně.

Tým Sportuj s námi, z. s.